31 October 2012

Mekka is een lelijke betonnen Las Vegas geworden

De Heilige Hadj. Mooi is dat altijd.

moneymaker.jpg

Een grote kudde moslims bij elkaar die rondjes loopt rond de kaäba.

Heuveltjetik doen. Heilige Spa drinken.

En natuurlijk collectief de duivel stenigen.

Schept toch een band. De Hadj is een prima feestje, altijd. Alleen er komen de laatste jaren steeds meer klachten. Nee, niet dat de rituelen wel erg infantiel zijn in 2012, maar over Mekka zelf.

De heilige stad van de moslims is namelijk een betonjungle geworden. Een commerciële rommel. Inwoners spreken zelfs over het nieuwe Las Vegas. Niet publiekelijk, natuurlijk, want dan worden ze door de geheime politie van de Saudische dictatuur opgepakt. Maar heimelijk. Of door moslims die na een pelgrimstocht weer terugkomen in een land waar vrijheid van meningsuiting wel rechtsgeldig is. Zoals in Engeland, waar zowel in de Guardian als in The Independent door Hadj-gangers geklaagd wordt over de vercommercialisering van wat een plek van meditatie, rust en heiligheid zou moeten zijn.


Naast de Grote Moskee en de kaäba staat tegenwoordig de Abraj al-Bait, a.k.a. de grootste klokkentoren ter wereld + luxe hotel. Om dit soort winkelcentra, hotels en wolkenkrabbers mogelijk te maken, wordt een hoop eeuwenoud cultureel erfgoed gesloopt. Zonder schaamte. Met goedkeuring van de fundamentalistische imams die geen pelgrims meer zien maar biddende dollartekens. En zo blijkt ook hardcore islam slechts een dun vernisje te zijn als er dikke centen gemaakt kunnen worden.

Mooi. Het was immers de geldzucht van de oppermachtige Katholieke Kerk waar Luther tegen in opstand kwam toentertijd, de Reformatie voor in gang zette en zo de macht van het christendom deed afbrokkelen om plaats te maken voor de Verlichting.

Commercialisering holt religie uit, dus altijd een goede zaak.

Islam: niet langer een achterlijk middeleeuws geloof, maar een achterlijk Rennaissance geloof. Gewoon massaal investeren in lucratieve bouwprojecten in Mekka, dan komt alles goed.

Het klinkt hard maar waar. Dit soort feiten mogen de wereld niet in, want daar kunnen de moslims niet tegen. Het komend jaar gaat Saudi Arabia in Medina en Mekka weer eeuwen oude erfgoed buldozeren, o.a. ook de geboortehuis van profeet Mohamed etc.. Maar dat mag niet bekend worden of over gesproken worden. Daarvoor in de plaats komt dan een super modern uitbreiding van de moskee om anderhalf miljoen extra pelgrims te kunnen herbergen. Hoe meer pelgrims hoe meer $$$$$.
Kassa.


01 April 2012

De miljarden van het Vaticaan..!!

Heb  jij je ooit afgevraagd hoe rijk de Rooms-katholieke kerk werkelijk is. In het boek ‘De miljarden van het Vaticaan’, gaat schrijver/filosoof Avro Manhattan een kijkje in de werkelijke vermogen van de Katholieke kerk.
Een paar citaten:

‘Het Vaticaan heeft enorme investeringen, in samenwerking met de Rothschilds uit Groot Brittannië, Frankrijk en Amerika, met de ‘Hambros Bank’, met ‘Credit Suisse’ in London en Zurich. En in de VS heeft het Vaticaan enorme inversteringen in de Morgan Bank, de Chase-Manhattan Bank, de First National Bank of New York, de ‘Bankers Trust Company’, onder andere.. Het Vaticaan heeft miljarden aan aandelen in de grootste en meest machtige bedrijven zoals Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, IBM, TWA en etc.’ (…)

“Om je een idée te geven van het enorme kapitaal aan onroerend goed dat onder de vleugels van de Katholieke Kerk wordt beheerd en in de jaarlijkse aankoop ervan., hier een opmerking van een van de leden van de ‘New York Catholic Conference’, namelijk dat ‘deze kerk waarschijnlijk aan de top van de ranglijst van onroerend goedbezitters, alleen wordt voorgegaan door de overheid van de United States Nog een statement van een Katholieke priester, die landelijk in de organisatie opereert: “De Katholieke Kerk moet vast het grootste bedrijf zijn in de VS. We hebben namelijk vestigingen in elke buurt van elke stad. Onze bezittingen en ons onroerend goed-portefeuille zullen ongetwijfeld groter zijn van die van ESSO, AT&T en US-Steel tezamen! En onze lijst van huurdersbetalingen zal waarschijnlijk alleen worden overtroffen door de overheid van de VS…”

En de Katholieke Kerk zal de grootste aandelenhandelaar zijn van de wereld, wanneer je alle bezittingen optelt. Het Vaticaan is –onafhankelijk van elkaar opvolgende Pausen- zich gaan oriënteren op de VS. De Wall Street Journal meldde dat de deals van het Vaticaan, alleen al in de VS, zó groot waren, dat vaak goud werd aangekocht of verkocht, ter waarde van meer dan US$ 1 miljoen per keer. (…)

 “De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’. Een groot deel hiervan is opgeslagen in goudbewaarplaatsen bij de US Federal Reserve Bank, terwijl de rest is opgeslagen in Engeland en Zwitserland. En nog steeds is dit slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan, dat alleen al in de VS groter is dan het bezit van de rijkste 5 top-concerns in de VS. Als je daarbij al het onroerend goed, het aandelen- en effectenbezit buiten de VS meerekent, dan krijg je een optelling van de rijkdom van de Katholieke kerk, die vergelijkbaar is met het bezit van een groot Westers land.”

 “De Katholieke kerk is daarmee de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.. Daarmee is de Paus, als de zichtbare heerser van deze immense massa rijkdom, vanzelfsprekend het rijkste individue van de twintigste eeuw.  Niemand is maar bij benadering in staat een schatting te maken van zijn onmetelijke rijkdom, in termen van miljarden dollars..

Mr. Manhattan stelt zich ook een van de meest uitdagende vragen rondom de morele leidraad van de Katholieke kerk rondom dit welvaartsoverschot:

“Jezus, de persoon die aan de basis stond van het Christendom, was de armste van de armen. De Rooms-Katholieke kerk, die claimt Zijn kerk te vertegenwoordigen, is de rijkste van de rijksten, het meest welvarende instituut van de wereld. (…) Hoe kan het dan dat een dergelijk instituut, dat zegt te handelen in de naam van dezelfde rondreizende prediker, wiens behoeften zodanig waren, dat hij niet eens een kussen had om zijn hoofd te rusten te leggen, nu zodanig topzwaar is geworden van rijkdom, dat het kan wedijveren met de gecombineerde macht van meestal twijfelachtige financiële conglomeraten.. Samenwerkingsvormen van de meest potente industriële superreuzen, en met de meest welvarende wereldwijd opererende corporaties in de wereld?

Zou het niet fantastisch zijn als de Paus eenvoudig antwoord zou geven op deze vraag?
De interesse in deze rijkdom wordt niet gemaakt vanuit een persoonlijk perspectief. Er heerst diepe verontwaardiging over deze morele corruptie vanuit het menselijk perspectief. De rijkdom van de Katholieke kerk is zodanig dat het enorme, duurzame, sociale programma’s op zou kunnen zetten. WERELDWIJD! Programma’s die alleen al de enorme honger in de wereld zouden eindigen. Deze kerk heeft ook de kracht en de middelen om zich tegen alle oorlogen te verzetten. Deze kerk heeft de financiële vermogens om een eco-vriendelijke planeet te initiëren, de Bijbelse hemel op Aarde. Hoe ironisch kan het zijn…!
Maar waarom zouden ze investeren in de ‘groene technology’, terwijl je tegelijkertijd enorme investeringen doet, in aandelen van olie- en gasexpoitanten. Feitelijk paste de Irak- en Afghanistan oorlog voor hen perfect  in het kader van hun financiële investeringen.De enige conclusie kan alleen maar zijn dat religie zowel financieel als moreel corrupt is.

Priester van over de hele wereld, zouden hun geest moeten openen, maar vooral hun harten. Laten ze stoppen met het stoppen van het volgen van deze indoctrinatie-politiek. Stop met het zingen van sprookjes in de kerk en kijk naar de werkelijke uitdagingen die vóór ons liggen. Confronteer je superieuren met dit verhaal en begin met het prediken van de Waarheid..!Wat is eigenlijk jouw ‘religie’..?
Als je een Christen bent, zal het ook jou meermalen gevraagd zijn.. “Wat voor geloof heb jij?” Maar heb je wel een religie, als je van geboorte Christen bent..? Is jouw geloof niet bekend onder de naam ‘menselijkheid’..? Zou jij willens en wetens een medemens geweld willen aandoen, of een ander levend wezen op Aarde. En hopelijk wordt je, met elke dag die verstrijkt een beter mens, nietwaar?

Ook jij probeert waarschijnlijk je bijdrage aan een ‘betere wereld’ te leveren elke dag, niet door anderen te veroordelen, maar door jezelf in Liefde te manifesteren. Wetende dat je alleen in deze Liefde een positieve toekomst voor de mensheid en deze prachtige planeet kunt creëren.

Volg het pad van je eigen spirituele ontwikkeling, dat je mogelijk steeds dichter bij je doelen brengt, elke dag weer. Ook jij zult dan geen leiders hebben, noch er een willen worden. Volg daarom niemand, en wens niet gevolgd te worden.. Jij kunt het hoogste goed in jezelf vinden, en dat van anderen stimuleren, door JOUW eigen pad te volgen. Volg je hart en je zult dit pad de volgende dag bewandelen.

19 August 2011

Zecharia Sitchin en de Twaalfde Planeet

Zecharia Sitchin en de Twaalfde Planeet

Informatie over Zecharia Sitchin, de Anunnaki en de

Twaalfde Planeet

Ontdek de geschiedenis van ons zonnestelsel, het ontstaan van de Aarde en hoe de Goden naar de Aarde kwamen en het mensenras schieppen om voor hun als slaven in de mijnen te werken. Het fascinerende verhaal van Zecharia Sitchin, de Anunnaki en de Twaalfde Planeet.

21 oktober 2009

Introductie

Ik ben altijd iemand geweest die geintereseerd is in 'de grote lijnen van het verhaal'. Ben je geintereseerd in de geschiedenis van ons zonnestelsel en het onstaan van het menselijk ras dan moet je zeker kennismaken met het werk van Zecharia Sitchin. Sitchin

gaat verder waar Erich von Daniken begon met zijn boek 'Waren de Goden Kosmonauten'

en Emanuel Velikovski met zijn boek 'Werelden in Botsing'.

Het verhaal in een notendopIn ons zonnestelsel bevindt zich nog een planeet. Deze planeet wordt de 12e planeet genoemd en heeft een omlooptijd van 3600 jaar en beschrijft een elliptische baan door ons zonnestelsel. Wezens van deze planeet zijn vanuit de Sumerische en later andere mythologieen bekend als 'de Goden/Anunnaki'. We spreken inmiddels over vele vele duizenden jaren geleden. Na eerst waarschijnlijk diverse verkenningsvluchten te hebben uitgevoerd op Aarde ontdekten ze dat de Aarde vol zat met goud en andere grondstoffen en mineralen. De Goden vestigden (kolonisatie) zich op deze planeet en de werkersklasse ging aan de slag om deze grondstoffen te delven en terug te brengen naar hun thuiswereld Marduk, Nibiru, de 12e Planeet.

Moet je je voorstellen dat het voor een buitenaards ras wat gewend was aan een andere atmosfeer en zwaartekracht op een gegeven moment toch wel zwaar werd om hier aan de slag te zijn op deze planeet. Dit resulteerde in een opstand en de Goden legden hun werktuigen neer en eisten dat er een oplossing voor dit probleem gevonden werd. Na grondig overleg besloten de Goden door middel van genetische aanpassingen (toevoeging van hun eigen DNA aan de alreeds bestaande voorrassen van het mensenras - Homo erectus) een werkerras, slavenras te creeeren die voor hun het zware werk konden doen (Homo sapiens). Dit resulteerde in de Adam, een verzamelnaam voor het nieuwe ras. Enki die het in tegenstelling tot Enlil goed voor had met de mens besloot in zijn wijsheid dit ras zo te maken dat het zich ook kon voortplanten en tot meer in staat was dan alleen arbeid en het opvolgen van bevelen. Zijn werkterein was een Eden-hof in Afrika waar zijn laboratorium gevestigd was. Tot deze plaats wordt ook het moederras van de mensheid teruggeleid. Mogelijk waren er vele hoven van Eden verspreid over de Aarde met kassen, laboratoria, opslagloodsen, landingsplaatsen, you name it. Mogelijk had hij de mens iets te inteligent gemaakt en bezat de oorspronkelijke Adam een 12 strengen DNA wat later weer teruggebracht werd naar een 2 strengen DNA.Op een goede dag, of beter gezegd een kwade dag besloten een groep van de Goden dat ze nu ook wel is naar de Aarde wilden om te zien hoe het daar was en zogezegd even er tussenuit te gaan. Dit resulteerde in de geschiedenis van Genesis 6 dat de Zonen der Goden de dochters der mensen namen waaruit een halfgoden ras ontstond. Toen hun thuisplaneet weer langskwam was het afgelopen met de lol en de zondvloed kwam over de Aarde doordat de wateren uit de hemel op de Aarde neerregenden en de atmosfeer drastische veranderde en mogelijk minder leefbaar werd voor de Goden. Enki was wel zo vriendelijk een groep mensen te waarschuwen en te helpen te overleven wat resulteerde in de verhalen over de Ark van Noach. Na de vloed werd er besloten de mensheid te helpen zich weer op te bouwen en te voorzien van kennis. Let wel dit is het verhaal in een notendop (want het is veel uitgebreider), beschreven over een periode van minimaal 400.000 jaar en mogelijk veel langer.In de daarop volgende duizenden jaren begonnen de halfgodfen te regeren over de Aarde beschreven in de vele mythologieen en de mensheid verspreide zich over de Aarde. Uiteindelijk trokken ook de halfgoden zich terug en werd het koningschap ingesteld als vertegenwoordigers van de mensheid die verantwoordelijkeid moesten afleggen aan de Anunnaki Goden. Mogelijk dat een deel van hen meer genen van de Anunnaki erfden waardoor de Goddelijke bloedlijnen ontstonden en het Goddelijke recht van koninschap en het Goddelijk recht om te mogen heersen. Of de Goden de Aarde ooit echt verlaten hebben is nog maar de vraag. Theorieen gaan dat ze zich teruggetrokken hebben onder/in de Aarde in afwachting van de komst van de Twaalfde Planeet maar ondertussen wel verantwoordelijk zijn voor de vele technoligische snelle (versnelde) ontwikkeling van de menselijke beschaving de afgelopen 6000 jaar.

Het werk van Zecharia Sitchin


Onzin ? Nee, allemaal echt en niet uit de duim gezogen. Het staat beschreven in de Sumerische mythologie beschreven op duizenden gevonden kleitabletten. Een mythologie veel ouder dan die beschreven in het boek Genesis wat hier slechts een slap aftreksel van is. Als expert op het gebied van oude talen en kenner van de geschiedenis en archeologie van het Nabije Oosten werd Zecharia Sitchin als wetenschapper in 1947 gevraagd een aantal Sumerische klei- tabletten te vertalen die opgegraven werden tussen 1903 en 1914 in de heuvels van Karach, tussen Nineve en Nimrod. Hij kwam daarbij tot conclusies anders dan die van zijn 'westerse' collega wetenschappers.

Zecharia Sitchin zag in dat het niet over fictieve wezens ging wanneer er gesproken werd over Anu, Enki en Enlil en de vele andere Goden (dezelfde maar dan met andere namen) maar over wezens (Goden) van vlees en bloed en dat het ging om daadwerkelijke geschiedschrijving. De teksten van de tabletten beschrijven een beschaving waaruit onze beschaving is ontstaan. (*1). Dit was voor Sitchin de aanleiding voor verder onderzoek in vele andere bronnnen waaronder de bijbel, het Enuma Elish (het scheppingsepos) en in vele andere oude geschriften. Inmiddels heeft hij meer dan 2000 tabletten/rollen vertaald en betrokken bij zijn werk. Zijn eerste conclusies en bevindingen van bijna 30 jaar onderzoek leidde in 1976 tot de publicatie van zijn boek de Twaalfde Planeet. In dit artikel zal ik verder ingaan op de diverse onderdelen hierboven genoemd en links geven zodat je je verder kan verdiepen in de geschiedenis van de Goden en de Mensheid.

De geschiedenis van ons zonnestelsel


Het Enuma Elish, Tiamat en Nibiru
De geschiedenis van ons zonnestelsel wordt verteld in het Enuma Elish, het Babylonische scheppingsverhaal waarvan de eerste kleitabletten werden gevonden in 1849 in Irak. Het scheppingsverhaal in het Enuma Elish vertoont opmerkelijke gelijkenisssen met het scheppingsverhaal in Genesis alleen die van het Enuma Elish is veel ouder. Ze bestaat uit 7
tabletten die overeenkomen met de 7 scheppingsdagen uit Genesis en net als met de 7e dag van rust in Genesis is het zevende tablet gewijd aan de verheerlijking van de Babylonische godheid en zijn verrichtingen. Ook de volgorde van schepping komt overeen en zowel in het Enuma Elish als in Genesis beraadslagen de Goden over het creeren van de mens. Het Enuma Elis beschrijft de periode voor de schepping als 'when above, the sky or heights had not been named, and below the earth had not been called by name': toen in de hoogten de hemel nog geen naam had en beneden, de vaste grond (de Aarde) nog niet geroepen was.

In het Enuma Elish worden de verschillende planeten aangeduid als Goden die in een epische strijd met elkaar verwikkeld waren. Ten tijde dat de Aarde nog niet bestond was er tussen Mars en Jupiter een planeet genaamd Tiamat ongeveer ter grootte van Uranus. Een vreemde planeet genaamd Nibiru, waarschijnlijk afkomstig van buiten ons zonnestelsel (dwaalplaneet) en waarschijnlijk dus ontsnapt uit een ander zonnestelsel werd gevangen in de zwaartekracht van ons zonnestelsel en veroorzaakte onder andere het kantelen van Uranus, en Pluto werd een apparte planeet in een baan om de zon daar waar het voorheen een maan van Saturnus was. Ook oefende het een grote zwaartekracht uit op de diverse planeten in ons zonnestelsel. De manen van Nibiru botsten met Tiamat en later botste Nibiru zelf met Tiamat. De brokstukken van Tiamat vormden de Astroide Gordel en mogelijk diverse kometen en losse astroiden en het restand werd geslingerd in een baan om de Zon en werd de planeet Aarde met nog een maan van Tiamat die ons huidge maan werd. Nibiru vestigde zich in een tegendraadse elliptische baan om de Zon (Apsu) van onderen opkomend door de Astroide Gordel tussen Mars en Jupiter in een omloopttijd van 3600 jaar waarmee 1 Nibiru jaar dus gelijk staat aan 3600 Aarde jaren. Een andere naam voor Nibiru was Marduk. Hiermee was de 'Schepping van Hemel en Aarde"'een feit. Let wel, we hebben het hier over gebeurtenissen zo'n 4,6 miljard jaar geleden.

De brenger van het Leven

Door de botsingen van Tiamat met Nibiru wordt Nibiru aangeduid als de brenger van 'het levenselixer' of 'de zaden van het leven', waardoor de evolutie op Aarde in gang werd gezet. Volgens fossiele vondsen was er de eerste 600 miljoen jaar geen leven op Aarde (het toenmalige Tiamat). Ongeveer 4 miljard jaar geleden begon het eerste leven te onstaan waarna het zich in een rap tempo begon te ontwikkelen zodat er ineens gesproken kon worden in termen van miljoenen ipv miljarden jaren als het gaat om de ontwikkeling van het leven hier op Aarde.

De Twaalfde Planeet


Nibiru kwam bekend te staan als de Twaalfde Planeet. Hierbij worden de Zon en de  Maan ook meegerekend. Hij wordt dus ook wel de Tiende planeet genoemd of Planet X / Planeet X. Dit is natuurlijk voordat een groep astronomen besloot dat Pluto niet langer als volwaardige planeet meegeteld mocht worden. De X staat ook voor 'de onbekende planeet.' Hij wordt ook wel de 'Hemelse Stier' genoemd met als afbeelding een gehoornde of gevleugelde disk. De Twaalfde Planeet wordt niet aleen verantwoordelijk gehouden voor de schommelingen veroorzaakt in de banen van de planeten, maar ook voor vele aardcatastrofen telkens als hij zijn tocht door het binnenste gedeelte van het zonnestelsel maakt. We hebben het dan mogelijk over zogenoemde poolshifts (noord wordt zuid en zuid wordt noord), veranderingen in de precessie van de Aarde (*2), tektonische plaatverschuivingen, aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen en een schaal aan klimatologische veranderingen. Op
een meer menselijk vlak, massale sterfte, misoogsten, hongersnooden, ziekte en oorlogen. Waarschijnlijk werd de bijbelse zondvloed veroorzaakt door de Twaalfde Planeet (en mogelijk ook de Exodus van het volk uit Egypte en de daarbij behorende 10 plagen).
Als je gaat rekenenen en uitgaat van 3600 jaar dan is de Twaalfde Planeet alleen al in de periode dat de Anunnaki, de bewoners van de Twaalfde Planeet, zich hier op Aarde vestigden tm nu, meer dan 100 keer langsgekomen om maar niet te gaan rekenen met de miljoenen jaren daarvoor. De positie en daarmee de kracht die Nubiru uitoefent op de Aarde iedere keer dat hij langkomst varieert logischerwijs ook doordat de planeten zich niet telkens op dezelfde positie bevinden als hij langskomt waardoor de gevolgen de ene keer nihil tot andere keren vrij catastrofaal kunnen wezen. En ongetwijfelt zullen er ook nog andere oorzaken zijn waardoor zijn kracht zal varieren. Dit wordt ook wel onderseund door het feit dat niet iedere 3600 jaar het leven op Aarde volledig weggevaagd is of alle grote beschavingen vernietigd zijn. Ook kan hij een grote invloed hebben uitgeoefend op eventuele andere beschavingen die al aanwezig waren in ons zonnestelsel bijvoorbeeld op Mars.

God, Goden en de Heer der Hemelen

Het is belangrijk in de gaten te houden dat God/Goden dus in meerdere betekenissen gebruikt wordt zowel in de Sumerische/Babylonische mythologie als in de bijbel(semythologie).

Betekenis 1: Benaming voor een planeet, ster, maan, komeet, hemellichaam waaraan goddelijke kwaliteiten worden toegekend. We zien dit niet alleen terug in het Enuma Elish wanneer gesproken wordt over Tiamat en Marduk maar ook op andere plaatsen in de kleitabletten wanneer gesproken wordt over Nibiru als "de Heer der Hemelen' en 'de Hemelse Rechter'. Ook in de bijbel komen we deze termen tegen en het is best goed mogelijk dat daar waar christenen denken dat het over hun almachtige God gaat het eigenlijk over de Twaalfde Planeet gaat die schittert en straalt aan de hemel en regeert vanuit de hoogste hemelen maar ook kan komen als de Vernietiger/Destroyer en ook de Schepper is en de Brenger van Leven.

Betekenis 2: Benaming voor kolonisten van een andere planeet. Zoals de mens de soort is van de Aarde zo zijn de Goden de soort van de Twaalfde Planeet.

Betekenis 3: Een geestelijk wezen of hoedanigheid. Deze kan opgedeeld worden in 3a
en 3b en 3c.

3a: Voor christenen en gelovigen van andere religies, een almachtig Opperwezen, de almachtige Schepper meestal in de mannelijke rol. En in 'meer goden religies' zoals het Hindoeisme ook de vrouwelijke Godin rol met meedere Goden die onderschikt zijn aan een hoofd God of hoofd God en Godin. In sommige visies zijn de verschillende Goden deelpersonificaties van dezelfde God. (*zie ook voetnoot 3 tm 9).

3b In sommige visies worden geestelijke engelen aangesteld over een bepaalde tijdsperiode en gebied en zijn de God voor dat gebied. Deze mogen dan de titel God dragen maar blijven wel ondergeschikt aan de Almachtige God (*10).

3c De Kosmos, De Bron, Het Al, Het Universum etc (kan nogal vage vormen aannemen) (*11).


De komst van de Goden en de schepping van de mens

De komst van de Anunnaki op Aarde
De geschiedenis van de Sumerische mythologie gaat verder met de beschrijving hoe de bewoners van deze 12e planeet, Nibiru zich zo'n 432.000 jaar geleden als kolonisten hier op Aarde vestigden voor het delven van de grondstoffen. Uiteraard duidt dit erop dat ze technologisch ver ontwikkeld waren, aan ruimtevaart deden en zo blijkt later ook genetische kennis bezaten. Deze (buitenaardsen/alien) kolonisten werden de Anunnaki/Nefilim genoemd. De eerste groep werd belast met het opzetten van de noodzakelijke voorzieningen voor de manschappen die volgden. Als voornaamste rede wordt genoemd het delven van goud wat op moleculair of stof niveau verstrooid werd in de atmosfeer van Niburi om een soort van gouden schild om de planeet te maken mogelijk om de atmosfeer te behouden of om
andere klimatolosische veranderingen op Nibiru tegen te gaan of om schadelijke straling van de zon tegen te gaan. Mogelijk dat Nibiru ook over een eigen interne warmtebron bezit.

De schepping van de mens

Je moet je voorstellen dan het werken voor een ras, afkomstig van een andere planeet waar andere condities zijn, een andere klimaat en totaal andere voorwAarden, bijzonder zwaar was. De Goden moesten dus aanvankelijk eerst zelf de grondstoffen delven. Dit resulteerde uiteindelijk in een
opstand/staking onder Anunnaki mijnwerkers met het verzoek aan hun leiders voor een oplossing voor dit probleem (ook wel de opstand van de pikhouweel genoemd door Sitchin). De oplsssing werd gevonden in het creeren van een slavenras van werkers door het upgraden van het DNA van de aapmens tot een wezen wat bevelen kon opvolgen en het zware werkt kon doen. Zo gezegd zo gedaan. Enki ging met toestemming van zijn vader Anu in zijn laboratorium in Afrika aan de slag en combineerde het Goden DNA met dat van de bestaande aapachtige Homo Erectus en creerde zo de Adapa (modelmens) (in de bijbel genoemd de Adam wat in eerste instantie een verzamelnaam is). Een slap aftreksel van dit verhaal is nog terug te vinden in de bijbel waar de Goden zeggen laat ons mensen maken naar ons beel en ons gelijkenis, man en vrouw schiep hij hun. Aanvankelijk werden deze mensen zo gemaakt dat ze zich niet konden voorplanten en werd er gebruik gemaakt van Moedergodingen (kunstmatige insiminatie) maar Enki perfectioneerde uitiendelijk de Adam zodat hij zich zelfstandig kon gaan voorplanten.

Enki, de vriend van de mens

Enki wordt voorgesteld als een van de postievere Goden die het beste voor had met de mensheid, ze op eigen benen wilde leren staan en ze mogelijk zelfs spirituele kennis wilde bijbrengen. Hij kwam op voor de mens en tegen de onderdrukking van zijn broedergoden zoals bv Enlil die de mens slechts als slaaf, werker en onderdaan zag en niks meer dan dat. Mogelijk is dit ook terug te vinden als het verhaal van de slang in Genesis waar de slang dus eigenlijk "the good guy" is en en de God daar (Enlil) dus eigenlijk de slechterik is omdat hij de mens dom wilde houden. Een andere naam voor Enki was Ea. Opmerkelijk is dat de plek waar het laboratorium van Enki gevestigd was in oost centraal Afrika overeenkomt met de genetische zoektocht naar de zogenoemde mitochondrische Eva, de gemeenschappelijk voorouder van de mensheid zo'n 200.000 jaar geleden in Afrika in de buurt van grote goudmijnen die gedateerd worden uit dezelfde periode. Toeval bestaat niet dan zou je zeggen.

Wandaden van de Goden

Er wordt van de Goden gezegd dat ze ook mannelijk en vrouwelijk lichamen bezaten en zich voortplantten door sexuele activiteit. Schijnbaar had Enki zo goed z'n werk gedaan dat de mens zelfs sexueel aantrekkelijk werd voor de Goden en ook als prostituees voor de Goden dienden. In Genesis 6 van de bijbel wordt over een groep zonen van de Goden gesproken die ook wel is zin hadden in een verzetje en gemeenschap hadden met de dochters van de mensen. Dit wordt nog uitgebreider verteld in het Boek Henoch. Om even bij het onderwerp van sexualiteit te blijven lijkt het er dus op dat we ook onze menselijke drang tot sexualiteit en voortplanting van de Goden geerft hebben en ingebakken zit in onze genen. Dit wil niet zeggen dat we sexualiteit niet met ons verstand netjes een plaats kunnen geven in ons leven en er zelf spiritueel mee om kunnen leren gaan omdat het ook om een samenspel gaat van geestelijke energieen die zich verenigen.

De Zondvloed

Daar Enlil de mens zo onderhand als pest ging zien vanwege de snelle voorplanting en verspreiding vond hij het zo onderhand wel welletjes met de mensheid. Sitchin rapporteert in zijn boek de Twaalfde Planeet hoe Enlil pogingen deed om ziektes aan de mens te geven of een poging deed om de voedsel voorraden te blokkeren wat tot hongersnood leidde. Uiteindelijk ontdekte de Goden dat met de komst van hun thuisplaneet Nibiru het wel is mogelijk zou zijn dat er een grote vloed over de Aarde zou komen die de mensheid geheel uit zou roeien. Daar dit afgeschilderd wordt in de bijbel als een straf van God was het dit toch echt niet. De Goden waren er juist schuldig aan dat ze deze informatie onthielden aan de mens. Enki zorgde er in het geheim voor dat er een ark werd gebouwd en een deel van de mensheid en de dieren het overleefde wat we kennen als het verhaal van Noach uit de bijbel. De zondvloed wordt gedateerd op ongeveer 13.000 jaar geleden. Sitchin brengt het in verband met het afbreken van grote hoeveelheden ijs van Antartica waardoor de zeespiegel met vele meters omhoog kwam en grote vloeden veroorzaakte en tegelijkertijd gingen de sluizen van de hemel open zo rapporteert de bijbel. De Goden stegen in hun ruimteschepen op en keken vanuit een baan om de Aarde hoe de vloedramp zich over de Aarde voltrok. Voor hen kwam het ook aan als een harde klap want ze zagen hun inspanningen van 400.000 jaar in een klap weggevaagd worden. Hun mijnen, hoven, faciliteiten, ruimtehavens werden allemaal bedolven onder een dikke laag water en modder. Na de vloed besloten de Goden toch weer vrede te maken met de overgebleven mens en werd het koningschap der mensheid ingesteld en de verschillende landen en streken kwamen ieder onder de heerschappij van een andere God (nakomelingen, nakomelingen, kinderen, kleinkinderen van de Anunnaki) die onderling ook flink ruzie met elkaar zochten.

Nawoord

Mijn beschrijving houdt hier op, maar de boeken van Sitchin gaan uitgebreid verder in op deze
periodes alsmede de verdieping van alle bovengenoemde onderwerpen onder andere in zijn verzameling van boeken genaamd 'The Earth Chronicles' oftewel 'De Kronieken van de Aarde'. Ook het onderzoek naar de Twaalde Planeet en zijn eventuele komst gaat verder en is door vele onderzoekers en belangstellenden verder opgepakt. Het heeft geresulteerd in goede websites en vooral ook de laatste jaren zijn er diverse nieuwe boeken over de Twaalfde Planeet verschenen. Sommige zeggen dat de planeet al aan de hemel zichtbaar is. Zoek maar is op You Tube met het woord Nibiru of
Planet X.
In november 2003 werd de planeet Sedna ontdekt. Deze staat nog veel verder van de Aarde dan Pluto en heeft net als Nibiru een elliptische baan om de zon alleen dan met een omlooptijd van 10.500 jaar. Alleen omdat hij veel te klein is om in aanmerking te komen als zijnde Nibiru is deze ontdekking wel van groot belang. Om maar even Wiki te citeren: 'Deze afstand kwam voor astronomen als een
complete verrassing, men vermoedde hier geen objecten'. Men heeft het dan over de binnenste ring van de Oortwolk, een gebied wat zich uitstrekt ver voorbij de Kuipergordel. Grote kans dat Nibiru zich daar dus ergens tussen bevindt !
Andere ontdekte planeten in ons zonnestelsel in de Kuipergordel, het eerste gebied voorbij Neptunus zijn o.a. Haumea - 2004 (1 derde de grootte van Pluto en heeft 2 manen), Orcus - 2004 (half zo groot als Pluto), Makemake - 2005 (3 kwart de grootte van Pluto), Eris - 2005 (groter dan Pluto en met 1 maan), Ceres - 2006 (ontdekt in 1801 en in 2006 als dwergplaneet benoemd).
Misschien is het je al opgevallen dat de Goden, de Anunnaki, een veel hogere leeftijd bereiken dan de mens. Zo lang zelfs dat het niet uitgesloten is dat Enki en Enlil gewoon nog in leven zijn. Over hun huidige verblijf kan alleen maar gespeculeerd worden. Zijn ze vertrokken of zijn ze ondergedoken in onderaardse steden en vliegen ze 's nachts met hun toestellen over de Aarde ?


Dacht je dat het verhaal van Sitchin al heftig genoeg was durf je dan te wagen aan het onderzoek van David Icke naar de reptielen connectie en het werk van andere schrijvers die het werk van Zecharia Sitchin verder opgepakt hebben. Ga je nog een stapje verder dan zijn er schrijvers die zeggen dat er vele buitenaardse rassen zijn die zich gemend hebben in de ontwikkeling van de mens en ook genetisch met de mens gerommeld hebben en hun DNA aan de mens hebben toegevoegd. We komen dan wel terecht op het gebied van informatie die verkegen is door channeling, helderziendheid en contact met diverse buitenaarde beschavingen. Ik geef toe, een grijs vlak en het zal voor sommigen van u zeker te ver gaan. Maakt niet uit want voorlopig heb je je handen vol aan het werk van Zecharia Sitchin wat zich baseert op daadwerkelijke geschiedschrijving en heel veel stukjes van de grote puzel in elkaar doet vallen.De boeken van Zecharia Sitchin

Sitchin heeft totaal 13 boeken geschreven (als ik goed geteld heb) waarvan 4 in het Nederlands vertaald zijn. De oorsponkelijke Engelse boeken zijn goed verkrijgbaar. Van de Nederlandse boeken is alleen 'Aan Genesis Voorbij' nog nieuw verkrijgbaar. De rest alleen tweedehands via de tweedehands boekhandel. Zelf heb ik ze een aantal jaren terug op de boekentafel van de V&D gevonden. Ook loont het de moeite om naar boekhandel  de Slegte te gaan die in diverse grote steden zit en dan naar achteren in de winkel of naar boven te gaan en daar te zoeken. Je kan natuurlijk ook altijd gewoon naar de bibliotheek gaan (*12).
Hieronder een volledig overzicht van de boeken van Zecharia Sitchin en de verkrijgbaarheid en prijs. Wil natuurlijk niet zeggen dat je die
allemaal moet gaan kopen. Het overzicht is meer bedoeld om
te laten zien wat hij alemaal geschreven heeft van 1976 tm
2009 en waarover. Natuurlijk is De Twaalde Planeet toch wel het belangrijkste boek en zeker het boek om mee te
beginnen. Je kan dan altijd nog kijken of je je wilt verdiepen
in de verdere boeken. 7 boeken van Sitchin worden (ook door hemzelf) samen The Earth Chronicals genoemd, De Kronieken van de Aarde.

The Earth Chronicals - De Kronieken van de Aarde Earth Chronicles - Boek 1 - Nederlands - De Twaalfde Planeet (1976) Subtitel: Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde
kwamen en de Homo Sapiens schiepen.

Beschrijving
In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft
Sitchin oeroude teksten,
kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht... om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de
Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften
in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en
waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken's "Waren de Goden Kosmonauten". Eerste druk is in 1980 verschenen.
Verkrijgbaarheid
Opnieuw uitgegeven door Frontier Publishing. Momenteel staat er uitverkocht bij.
Prijs: 22.90
ISBN: 90-806700-7-3
Website:  http://www.frontierpublishing.nl/dtp.htm
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.
Earth Chronicles - Boek 1 - Engels - The 12th Planet (1976) Beschrijving van Bol
"The 12th Planet," the first book of "The Earth Chronicles"
series, brings to life the Sumerian civilization and presents millennia-old evidence of the existence of Nibiru, the home
planet of the Anunnaki, and of the landings of the
Anunnaki on Earth every 3,600 years.
Beschrijving van The American Bookcenter
The product of 30 years of intensive research, this is the first book in Zecharia Sitchin's prophetic "Earth Chronicles" series--a revolutionary body of work that offers
indisputable documentary proof of humanity's extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars arrived eons ago and planted the genetic seed that would ultimately blossom
into a remarkable species called Man.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Over the years, startling evidence has been unearthed, challenging established notions of the origins of Earth and life on it, and suggests the existence of a superior race of beings
who once inhabited our world. The product of thirty years of intensive research, THE
12TH PLANET is the first book in Zecharia Sitchin's prophetic Earth Chronicles series -- a revolutionary body of work that offers indisputable documentary proof of humanity's extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars, they arrived eons ago, and planted the genetic seed that would ultimately blossom into a remarkable species...called Man. Verkrijgbaarheid 1
Verkrijgbaar via Bol.com voor 21,99 in Hardcover
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter Hardcover: 26,99,  Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90,  Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 2 - Engels - The Stairway to Heaven (1980)

Beschrijving van The American Bookcenter
Since earliest times, human beings have pondered the incomprehensible questions of the universe, life . . . and
the afterlife. Where did mortal man go to join the immortal
Gods? Was the immense and complex structure at Giza an Egyptian Pharaoh's portal to immortality? Or a pulsating beacon built by extraterrestrials for landing on Earth? In this second volume of his trailblazing series "The Earth Chronicles," Zecharia Sitchin unveils secrets of the pyramids and hidden clues from ancient times to reveal a
grand forgery on which established Egyptology is founded, and takes the reader to the Spaceport and Landing Place of the Anunnaki gods- "Those Who from Heaven to Earth Came."
Beschrijving van Frontier Bookshop
After years of painstaking research--combining recent archaeological discoveries with ancient texts and artifacts--noted scholar Zecharia Sitchin has identified the legendary Land of the Gods, and provides astounding new revelations about the Great Pyramids, the Sphinx, and other mysterious monuments whose true meanings and purposes have been lost for eons. Illustrated with maps, diagrams and photos.
Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter  Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90
Earth Chronicles - Boek 3 - Engels - The Wars of Gods and Men (1985) Beschrijving van Frontier Bookshop
They came to Earth thousands of years ago to usher in mankind's first New Age of scientific growth and spiritual
enlightenment. Under the guidance of these ancient
visitors from the heavens, human civilization flourished-as revolutionary advances in art, science, and thought swept through the inhabited world. And they left behind magnificent monuments-baffling monoliths and awesome, towering structures that stand to this day as testaments to their greatness. In this extraordinarily documented,
meticulously researched work, Zecharia Sitchin draws remarkable correlations between the events that shaped our civilization in millennia past-pinpointing with astonishing accuracy the tumultuous beginning of time as we know it and revealing to us the indisputable signature of extraterrestrial gods indelibly written in stone. Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter  Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90,  Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 4 - Nederlands - Het Verloren Rijk (1990)

Subtitel: Provocerend document over buitenaardsen die de beschaving brachten in de nieuwe wereld.
Beschrijving
In de zestiende eeuw trokken Spaanse veroveraars naar de Nieuwe wereld in de hoop daar El Dorado, de veelgeprezen gouden stad, aan te zullen treffen. In plaats daarvan vonden ze enorme stenen bouwwerken in vrijwel ontoegankelijke gebieden, waarvan alleen de bouw al een bijna onmenselijke taak moet zijn geweest. Bovendien waren ze

versierd met reliëfs die gebeurtenissen afbeelden die aan de andere kant van de wereld hadden plaatsgevonden of bevatten ze topografische beschrijvingen van gebieden die minstens even ver weg lagen. De wetenschap heeft sindsdien voor een raadsel gestaan.
In deze bijzonder goed gedocumenteerde uitgave ontrafelt de bekende Amerikaanse auteur Zecharia Sitchin één voor één de raadselen rond de verdwenen beschavingen van het Zuid- en Midden-Amerika van voor de tijd van Columbus. Daarbij komt overduidelijk aan het licht dat de beschavingen in deze gebieden veel ouder moeten zijn dan wij tot nu toe
vermoedden en dat zij verbonden moeten zijn met de Soemerische beschaving die in contact stond met de zogenaamde Annunaki, `zij die vanuit de hemel naar de aarde
kwamen'.
Opnieuw onomstotelijke bewijzen voor de invloed van buitenaards leven op de ontwikkeling van de beschaving van de Inca's, Maya's en Azteken in Midden- en Zuid- Amerika.
ISBN: 90-5121-804-4
Verkrijgbaarheid
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar. Momenteel 1 exemplaar Tweede Hands verkrijgbaar via Bol.com voor 17,95
Website:  http://www.bol.com/nl/p/boeken/het-verloren-rijk/666815866/index.html
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.
Earth Chronicles - Boek 4 - Engels - The Lost Realms (1990) Beschrijving van Frontier Bookshop
In the sixteenth century, Spanish conquerors came to the
New World in search of El Dorado, the fabled city of gold. Instead, they encountered inexplicable phenomena that
have puzzled scholars and historians ever since: massive
stone edifices constructed in the Earth's most inaccessible regions...great monuments forged with impossible skill and unknown tools...intricate carvings describing the events and topography of half a world away.
In this, the remarkable and thoroughly researched fourth
volume of THE EARTH CHRONICLES, author Zecharia Sitchin uncovers the long-hidden secrets of the lost civilizations of the pre-Columbian Americas and offers documentation
of the giant gods who spawned the greatness of the Incans, Mayans, and Aztecs - the
Anunnaki - "those who from Heaven to Earth came."
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90
Earth Chronicles - Boek 5 - Nederlands - De Eerste Tijd (1993) Subtitel: Speurtocht naar buitenaardse 'goden' die de loop der
beschaving beslissend beïnvloedden.
Beschrijving
Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwenlang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. In deze goed onderbouwde
uitgave geeft de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin zijn
opmerkelijke visie op de beslissende invloeden die onze beschaving duizenden jaren geleden hebben vormgegeven.
In die tijd werd de aarde, volgens Sitchin, aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van

vooruitgang geboekt op verschillende terreinen van de wetenschap, de kunst en het denken. De buitenaardse bezoekers die hier de hand in hadden, hebben tastbare bewijzen van hun aanwezigheid nagelaten in de vorm van de enorme monolieten van bijvoorbeeld het Engelse Stonehenge. Er zijn drie fasen in deze monumenten aanwijsbaar, die exact overeenkomen met de drie perioden waarin leven op aarde aantoonbaar is. Maar er zijn bovendien aanwijzingen voor overeenkomsten met gebeurtenissen in het oude Sumerië. En ook in andere delen van de wereld zijn bewijzen te vinden voor het ingrijpen van de buitenaardse goden in de loop der gebeurtenissen. Overige informatie
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar.
ISBN: 90-5121-747-1
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.
Earth Chronicles - Boek 5 - Engels - When Time Began (1993) Beschrijving van Frontier Bookshop
Did the architect of Stonehenge come to Earth thousands of
years ago to usher in mankind's first New Age of scientific growth and spiritual enlightment? Why was Stonehenge rebuilt between 2100 and 2000 B.C. and what discoveries support the belief that humans had links to cultures across the oceans more than 32.000 years ago. What connects the Temple of the Three Windows in Machu Picchu to
remarkable ancient events in Lagash and Great Britain.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90
Earth Chronicles - Boek 6 - Engels - The Cosmic code (1998) Beschrijving van Frontier Bookshop
Many thousands of years ago, a race of extraordinary
beings guided the evolution of life on earth, determining the existence and nature of mankind as we know it today. From deep inside ancient Sumerian texts that predate even the Bible, Zecharia Sitchin dares to reveal the nature of prophecy and historical truths: the code used to construct our kind by master builders from the stars. Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90
Earth Chronicles - Boek 7 - Engels - The end of Days (2007) Beschrijving van Frontier Bookshop
In this book titled The End of Days: Armageddon and Prophecies of the Return, Zecharia Sitchin confronts such questions as why it is that our current twenty-first century A.D. is so similar to the twenty-first century B.C.? Is history destined to repeat itself? What does the future hold? Will biblical prophecies come true, and if so, when?
Are the ancient gods still here or did they leave? Will they return? What will happen then? Will there be another Deluge

or Apocalypse when Nibiru meets Earth? What about "Planet X" and the Mayan 2012? What about Jesus?
Tracing historical events from the messianic fervor and use of nuclear weapons in the twenty-first century B.C., the book resolves ancient enigmas like the Nazca Lines, the
origin and significance of the Cross, the Fishes, and the Chalice, places in context the events of the Last Supper and hidden clues like those in Da Vinci's painting, explains the
space-related reasons for the everlasting centrality of Jerusalem, and following in the footsteps of Sir Isaac Newton deciphers the Time Code in the books of Daniel and
Revelation and of the Day of the Lord and the End of Days prophecies.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 28,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover: 29,90
Verkrijgbaarheid 3
Bol.com  Hardcover: 23,99, Paperback: 7,99Overige boeken van Zecharia Sitchin

Aan Genesis Voorbij - Nederlands (1990)

Subtitel: Moderne Wetenschap: Vooruitgang of inhaalmanoeuvre
Beschrijving
Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een
'herontdekking' van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten.
Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische
kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel - een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars.
AAN GENESIS VOORBIJ gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de
herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we
vandaan komen en waar we naartoe gaan.
Toelichting
Het origineel, Genesis Revised verscheen in 1990 en valt dus qua datum tussen The
Earth Chronical Deel 4 en 5.
ISBN: 90-439-0032-X
Verkrijgbaarheid
Dit boek is verkrijgbaar bij Frontier Publishing voor 35,90. Website:  http://www.frontierpublishing.nl/agv.html


Genesis Revised - Engels (1990)

Beschrijving van Bol.com
Modern Technology . . . or Knowledge of the Ancients? Space travel . . . Genetic engineering . . . Computer science . . . Astounding achievements as new as tomorrow. But stunning recent evidence proves that as these ultramodern advances were known to our forfathers millions of yrsterdays ago . . . as early as 3,000 years before the birth of Christ In this remarkable companion volume to his landmark EARTH CHRONICLES series,


author Zecharia Sitchin reexamines the teachings of the ancients in the light of mankind's latest scientific discoveries
-- and uncovers breathtaking, never-before-revealed facts that challenge long-held, conventional beliefs about our
planet and our species.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Was Adam the first test-tube baby? Did nuclear fission destroy Sodom and Gomorrah? Did computer printouts exist
5000 years ago? How ere ancient people able to accurately
describe details about our solar system that are only now being revealed by deep space probes? Sitchin compares modern technology with knowledge of the
ancients to answer these questions. In this companion volume to the Earth Chronicles
series Sitchin uncovers breathtaking facts that challenge longheld conventional beliefs about our planet and our species.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter  Hardcover 26,99,  Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop  Hardcover: 27,90, Paperback 9,90
Divine Encounters - Guide to Visions, Angels, And other Emissaries (1995) Beschrijving van Frontier Bookshop
The interaction between mankind and spiritual beings - of Divine Encounters - as recorded in scriptures and ancient texts provides a powerful drama spanning Heaven and Earth. This is a stunning account of human interaction with celestial travellers. With proof that profetic, visions, UFO encounters and other phenomena are the hallmark of intergalactic intervention reaching to us in time of need. Beschrijving van Bol.com
Explores how information from spiritual beings has been imparted to humans by means such as prophecies, scripture, angels, dreams, and extraterrestrial phenomena.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90,  Paperback: 9,90

The Lost Book of Enki - Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God
(2002)

Beschrijving van Bol.com
This book is based on the perspectives of the Anunnaki. What motives propelled them to settle on Earth and what drove them from their new home? Through meticulous research of every available primary source, Sitchin has re-created the memoirs of Enki, the leader of these ancient astronauts. An epic tale of gods and men unfolds that challenges every assumption we hold about our ancient history, our culture, and our future. Beschrijving van Frontier Bookshop
The long-awaited companion volume to "The Earth Chronicles" series that reveals the story of the seeding of humanity by inhabitants of Nibiru, the "12th planet," and the wars
of gods and men; offers insight into life on Nibiru; explains why the Anunnaki space

humans to return to their native planet; a culmination of the author's life's work and research.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback 15,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter Hardcover 26,99,  Paperback 18,99

Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop  Hardcover 27,90,  Paperback 18,90

The Earth Chronicles Expeditions - Journeys to the Mythical Past (2004)and their gods.

Beschrijving van The American Bookcenter
Zecharia Sitchin, author of the Earth Chronicles series , reveals the research supporting his conclusion that ancient myths are recollections of
actual events, the gods of ancient peoples were visitors from another
planet, and that we are not alone in our solar system. The Earth Chronicles Expeditions is a historical and archaeological adventure into the origins of mankind.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Zecharia Sitchin's autobiographical recounting of a half century of investigative expeditions to unravel the enigmas of ancient civilizations

• Includes vivid accounts of explorations in Greece, Thera, Crete, Egypt, the Sinai, Israel, Jordan, and Mesoamerica.
• Reveals behind-the-scenes findings in museums and archaeological sites.
• Contains 60 color and 159 black-and-white images from the author's personal archive, including previously unpublished photographic evidence of UFOs in biblical times.
For the first time, Zecharia Sitchin, author of the bestselling The Earth Chronicles series, reveals the foundational research and adventurous expeditions that resulted in the
concrete evidence for his conclusions that ancient myths were recollections of factual events, that the gods of ancient peoples were visitors to Earth from another planet, and
that we are not alone in our own solar system. In the course of his investigations Sitchin also became convinced of the veracity of the Bible.
Sitchin's expeditions take readers from the Yucatan peninsula to the isle of Crete to ancient Egypt and the lands of the Bible as he explores the links between the Old World
and the New World. His adventurous exploits reveal archaeological cover-ups concerning
Olmec origins in Mexico and ancient UFO artifacts in Turkey. Other quests send him through the holy sites of Jerusalem, Jordan, Syria, and Lebanon in search of evidence of
extraterrestrial gods in the artifacts and murals of these ancient civilizations. The Earth
Chronicles Expeditions is a masterful historical and archaeological adventure into the origins of mankind and a "must" guidebook for all who wish to visit the numerous sites and museums covered in this book.
Verkrijgbaarheid 1
America Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 18,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Paperback: 18,90
Journeys to the Mythical Past (2007) Beschrijving van Frontier Bookshop
Renowned researcher of antiquity Zecharia Sitchin tells his own story, revealing for the first time how his life was at risk inside the Great Pyramid and documenting the existence
of a secret chamber. Sitchin's firsthand accounts take the reader into the inner workings
of the Vatican, and report on the Iceman of the Alps and the Antikythera computer.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 20,99

Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover 27,90
The Earth Chronicles Handbook: A Comprehensive Guide to the Seven Books of
the Earth Chronicles (2009)

Beschrijving van The American Bookcenter
Offering detailed information about the myriad characters and subjects covered by The Earth Chronicles series, this book provides an encyclopedic compendium of the myths and events from humanity's ancient civilizations.
Beschrijving van Frontier Bookshop
An encyclopedic compendium of the myths and actual events from humanity's ancient civilizations that reveal the influence of visitors from
the 12th planet--the Anunnaki.
• Offers easy access to the myriad characters and subjects covered by the seven books of The Earth Chronicles series
• Provides alphabetical listings to the terminology of ancient civilizations concerning their gods, kings, cultures, and religions
• Contains detailed summations, commentaries, and instructions for locating topics within all the author's books
The Earth Chronicles series, a historical and archaeological adventure into the origins of mankind and planet Earth, began with the publication of the bestselling The 12th Planet.
The series is based on the premise that the myths from the world's earliest civilizations were in fact recollections of actual events and that the gods of ancient peoples were
visitors to Earth from another planet--the Anunnaki, inhabitants of the 12th planet. The series' books include The 12th Planet, The Stairway to Heaven, The Wars of Gods and
Men, The Lost Realms, When Time Began, The Cosmic Code, and The End of Days, all products of the author's unmatched study of the ancient records of Sumer, Babylonia,
Assyria, Israel, and Egypt and the civilizations of pre-Columbian America. Unearthing the hidden history of Earth and mankind, the series uses the past to unveil the meaning of
the prophesied future.
Zecharia Sitchin has created an encyclopedic compendium of the key figures, sites, concepts, and beliefs to provide a unique navigational tool through this entire opus.
Entries are coded to indicate at a glance their cultural origin and contain summations,
commentaries, and guidance for locating the topics within all of his books, including Genesis Revisited, Divine Encounters, The Lost Book of Enki, The Earth Chronicles Expeditions, and Journeys to the Mythical Past.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99,
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop  Hardcover 27,90

Er is ook nog een boek wat heet: Of Heaven and Earth - Essays presented at the First Sitchin Studies Day. Ook verkrijgbaar via de American Bookcenter. Zie ook de website van Sitchin waar eventuele nieuwe boeken als eerste gepresenteerd worden en de website  Winged Disk - The Official site for Sitchin Study items, waar nog DVD's verkrijgbaar zijn.

Voetnoten

1. De Romeinse, Griekse, Egyptische mythologieen zijn te herleiden naar de geschiedenis van Sumerie. Dat geldt overigens ook voor de Indiase culturen, voor de Kelten, Germanen, Hettieten, Scieten, Maya's, Azteken, Tolteken, Olmeken, , Inca's, Basken en Etrusken...en natuurlijk ook de Aziatische Culturen. Bron: Flyer Millennium UFO Congres maart 2000.
2. De Aarde hangt tussen de 22 tot 24 graden scheef waardoor ook de wisseling in seizoenen veroorzaakt wordt. Voordat deze scheefstand ontstond is er mogelijk dus een periode geweest dat het op de Aarde altijd zomer was. De Aarde maakt een tollende beweging en zo beschrijft de denkbeeldig doorgetrokken aardas een onzichbare cirkel aan het sterrenfirnament wat we precessie noemen. Een precessie-jaar varieeert van ongeveer 27.7000 jaren tot wel 25.900 jaren en dat hangt af van de hoek van scheefstand...Deze kennis was ook al bekend bij oude beschavingen.
Meer info  http://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie
3. Enkele voetnoten bij de alinea God, Goden en de Heer der Hemelen.
Eigenlijk zijn dit de kolonisten van 2 maar ze zijn verheven tot Almachtige Goden. Als je een christen bent en je komt in aanraking met het verhaal van Zecharia
Sitchin dan zul je toch je geloofsbril moeten aanpassen en de bijbel gaan herlezen
en telkens als je over God of de Heer leest ten eerste afvragen: a. staat er niet Goden, meervoud in de grondtekst ? b. gaat het om de locale alien godheid van Israel ? (waarschijnlijk een broer of kind van Enki, Enli etc - die zich soms ook nog is probeert te profileren als de Almachtige enige God om alle aandacht op hem gevestigd te houden), of c. gaat het over de Twaalfde Planeet/Nibiru die de Heer der Hemelen is. En heeeeel misschien nog een punt d. een geestelijke entiteit/wezen/Ware God die er soms ook nog is tussendoor probeert te komen, maar dat schrijf ik hier alleen voor hen die anders niet meer weten waar ze het zoeken moeten omdat hun hele geloof onder hun voeten wegvalt.
4. Let op dat ook de engelen in de bijbel gewoon de Goden of de Zonen van de
Goden waren van vlees en bloed die onder ons wandelden en niets meer of minder dan boodschappers waren.
5. Als christen moet je ook goed beseffen dat als de Goden uit de bijbel de Anunnaki zijn dat zij mogelijk ook telepatisch communiceerden met het volk en dromen en
visioenen doorgaven en zelfs profetieen van toekomstige gebeurtenissen die ze zelf helderziend hadden waargenomen. Dat dit dus de rol was die de profeten
vervulden en ik denk ook dat dit is waar Sitchin over schrijft in zijn boek Devine
Encounters.
6. Zelfs als je als christen vast blijft houden aan de Almachtige God rol dan zul je dat toch moeten heroverwegen omdat de God van Israel zich profileert als een tiranieke, wrede God en er wordt in de grondtekst al vaak in meervoud gesproken bijvoorbeeld laat Ons mensen maken wat aanduidt dat er meerdere Goden waren en de mens werd ook nog is naar het beeld van deze Goden gschapen zowel mannelijk als vrouwelijk dus de Almachtige God zou in deze redernatie ook mannelijk en vrouwelijk moeten zijn. Al met al mag je dan concluderen dat als die Almachtige God bestaat hij ver ver boven de God of Goden staat die in de bijbel regeren. Ik vermoed dat in het Hindoeisme de "God-ontwikkeling" een zelfde proces heeft doorgegaan als bij de godsdiensten voorafgaand aan het
christendom van kolonisten naar Almachige (geestelijke) goden. Denk je daar nog even over door dan kun je dus als je accepteert dat de God/Goden uit de bijbel niet de Ware God is net zo goed in Brahma geloven als de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde. En nee ik ben geen Hindoe, ik maak hier slechts een gedachtesprong. Het Hindoeisme is theologisch gezien net zo uitgebreid als het

christendom en omvat net zoveel geschriften en stromingen. Als de God van de bijbel niet de Ware God is dan heb je dus de keus, A. of stoppen met geloven in God, B. Een andere God aannemen uit een andere religie maar dat zijn hoogstwaarschijnlijk ook vergeestelijkte bezoekers van andere werelden of entiteiten die zich voordoen als Goden of C. Geloven dat de Ware God zich uitstrekt boven alle religies en zich ook probeert te verbinden aan alle religies/ de mensen in alle religies probeert te bereiken.
7. Om nog maar niet te spreken over het verlossingsprincipe wat overgenomen is uit de de omliggende religies en weer leidt tot Goden aanbidding en verering en een
laag en slecht mens en zelfbeeld en een gnostische of Romeinse verdraaing.
8. Als je gelooft in een Almachtige Schepper die ver ver boven de God en Goden uit de bijbel staat zal het hoogswaarschijnlijk zijn dat hij in zijn grootheid in het gehele universum leven geschapen heeft in vele vormen als een uitdrukking van zijn Wezen.
9. Bepaalde gedachtestromingen in het christendom en in het boek Oahspe.
10.Een theorie is dat er bepaalde geestelijke wezens zijn die daadwerkelijk de rol
van deze Goden en Godinnen op zich genomen hebben in de geestelijke wereld als personificatie/archetype en daarmee dus daadwerkelijk ook bestaan.
11.In principe terug te herleiden tot het Pantheisme of het Esotherische godsbegrip zoals dit op Wiki wordt genoemd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/God. Het kan zeer ingewikkelde vormen aannemen en wordt te pas en te onpas gebruikt en soms weten mensen zelf niet eens meer
waar ze het over hebben. Vandaar dat ik zeg dat het soms zeer vage vormen kan aannemen en je je dus ook alijd moet afvragen waar heeft iemand het nu over als
hij het over God heeft. In sommige new age kringen wordt gezegd dat de gehele kosmos en alles daarin doordrenkt is van bewustzijn en dat daar als je een
bepaald niveau bereikt in meditative staat contact mee kan maken wat op zich een hele interessante gedachtegang is. Dit heeft ook te maken met hele diepe
theorieen over materie, geest en bewustzijn.
12.Een kleine noot bij de tweedehands boeken van Sitchin in het Nederlands op
Bol.com. Daar staan belachelijk hoge prijzen bij van over de 100 euro wat uiteraard nergens op slaat want het gaat om drukken uit 1990 en niet om antieke exemplaren van 100 jaar geleden.

Met dank aan Evert-Jan Poorterman voor het verschaffen van de nodige inzichten en informatie over de afgelopen jaren over Zecharia Sitchin, De Twaalfde Planeet en de Anunnaki.

Deze studie is geschreven door Hall Leeuwenburgh

~ Project Stargate 2009 ~
http://projectstargate.deds.nl


Op de volgende pagina's informatie over Video materiaal over de Twaalfe Planeet, Links
naar interessante websites over Sitchin, de Anunnaki en de Twaalfde Planeet en een boekenlijst met recente boeken over de zoektocht naar de Twaalfde Planeet.